banner zse

Etm.cz - elektrotechnika on-line

Pátek
29. 05. 2020
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů

Převozné trakční měnírny 3 kV DC

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Michal Satori, Elektrizace železnic Praha a.s.   
Úterý, 21. červen 2011
EZ_1_titlPřevozné trakční měnírny 3 kV DC slouží jako zdroj pro napájení trakčního vedení proudové soustavy 3 kV DC, a to v těchto základních případech:
  • - náhrada stabilní měnírny v případě její havárie nebo celkové revize,
  • - při investicích, kdy není stabilní měnírna ještě dokončena,
  • - posílení výkonu stávající stabilní měnírny.

První převozné trakční měnírny

První převozné trakční měnírny pro Československé dráhy (dále jen ČSD) byly vyrobeny v ČKD již v padesátých letech minulého století a vycházely z koncepce jednovozových převozných měníren s výkonem 2,4 MW při napětí 1 650 V DC, které byly určeny pro napájení trakčních vedení velkolomů v SSSR. Převozné trakční měnírny pro ČSD však byly dvouvozové a bylo použito usměrňovací soustrojí používané v měnírnách ČSD, to je rtuťový šestipulsní usměrňovač se dvěma stojany typu 6U1 152 v můstkovém spojení. Jejich výkon byl 2,4 MW při napětí 3 300 V DC. Technologie byla pevně instalována na dva železniční vozy. První železniční vůz, takzvaný strojový, měl délku 20 m a obsahoval technologii rozvodny 22 kV, 50 HZ, usměrňovačovou skupinu (trakční transformátor s tlumivkou nulové špičky a usměrňovač), takzvaný strojový rychlovypínač a zařízení vlastní spotřeby, včetně transformátoru 22/0,4 kV, 50 HZ. Druhý vůz, takzvaný napáječový, měl délku 7,7 m. Obsahoval technologii rozvodny 3 kV DC (napáječové rychlovypínače a odpojovače), omezovací tlumivku k omezení strmosti zkratového proudu a filtrační zařízení, sloužící k omezení střídavé složky ve výstupním stejnosměrném proudu.

EZ_1_1
Strojový vůz 2,4 MW Foto: Ing. Jiří Keller

Převozné trakční měnírny nové řady

Na začátku šedesátých let minulého století byla do zkušebního provozu uvedena převozná měnírna nové řady. Vylepšení spočívalo zejména v použití nového typu usměrňovačové skupiny, který umožnil podstatné zvýšení výkonu převozných měníren, a to z 2,4 MW na 4 MW. Rozměry vozů zůstaly beze změny.

EZ_1_2
Foto: Daniela Hnídková

Rekonstrukce

V 70.-80. letech minulého století byly dvě ze tří provozovaných převozných měníren ČSD kompletně rekonstruovány. Zbývající třetí prošla rekonstrukcí až na konci devadesátých let minulého století. Při rekonstrukci byla vždy nahrazena kobková rozvodna 22 kV za kovově krytý (vzduchem izolovaný) rozvaděč. Trakční transformátor byl vyměněn nebo přepojen ze spojení Yy0Ly6 na Yyn0d1. Rtuťový šestipulsní usměrňovač byl nahrazen za křemíkový. Vzduchové ovládání pohonů bylo nahrazeno za elektrické motorické. Kobky 3 kV byly nahrazeny za kovově kryté (vzduchem izolované) skříně s rychlovypínači. Filtrační zařízení bylo zcela vypuštěno. V rámci rekonstrukce byl doplněn řídicí systém, který umožňoval ovládat převoznou měnírnu z elektrodispečinku. To byl významný pokrok, jelikož u prvních převozných měníren byla ruční manipulace a u převozných měníren nové řady byl sice do strojového vozu doplněn velín, ale ten umožňoval pouze místní ovládání.

Nové požadavky

Při rekonstrukci koridorů jsou z finančních důvodů často rušeny výhybky z hlavních tratí k vlečkám stabilních měníren. Při výstavbě nových stabilních měníren jsou vždy srovnávány náklady na realizaci nové železniční vlečky oproti nákladům na výstavbu silniční komunikace s vyšší zatížitelností. S realizací pouze silniční komunikace je však spjat i požadavek na vývoj nového typu převozné měnírny, který by byl přepravitelný po silnici a bylo by možné ho umístit na zpevněnou plochu v areálu stabilní měnírny. Dalším impulzem pro vývoj takového typu převozné měnírny byly plánované rekonstrukce, provozně značně zatížených, stabilních měníren v pražském uzlu a myšlenka jejich využití ŽSR při změně trakční soustavy z 3 kV DC na 25 kV, 50 HZ v celé síti.

EZ_1_5
Foto: Daniela Hnídková

Převozná kontejnerová trakční měnírna

V roce 2008 začal, na základě těchto podnětů, v oddělení Technického rozvoje Elektrizace železnic Praha a.s, vývoj nového typu převozné měnírny s výkonem 5,3 MW a typovým označením EZB-PM I. Pro realizaci byly zvoleny ocelové kontejnery se standardizovanými rozměry a systémem uchycování při přepravě. Toto provedení umožňuje bezproblémovou přepravu kontejnerů jak po železnici, tak po silnici. Kontejnery je možné provozovat na železničním voze nebo je umístit na ocelové patky, které se ustaví na zpevněné ploše v areálu stabilní měnírny.
Vlastní technologie převozné kontejnerové měnírny je rozdělena na dvě části, které tvoří kontejner 22 kV a kontejner 3 kV. Oba kontejnery jsou vybaveny nejmodernějším zařízením, čímž je zásadně zvýšena bezpečnost obsluhy zařízení, a to jak během provozu, tak během údržby. Použitím konektorů, jak pro obvody vysokého napětí, tak pro obvody nízkého napětí, se výrazně sníží doba potřebná pro instalaci v místě nasazení. Také systém kontroly a řízení využívá nejmodernější prvky a komponenty. Například digitální ochrany, datovou přenosovou soustavu realizovanou optickými vlákny s průmyslovým ethernetem a pro místní systém ovládání slouží dotykové displeje. Komunikace po optické cestě vykazuje vysokou odolnost vůči elektromagnetickému rušení.
Instalován je elektronický zabezpečovací systém a automatický hasicí systém s plynným hasivem, šetrným k elektrickým a elektronickým zařízením. Konstrukce kontejnerů je navržena i s ohledem na ekologii. Například prostor trakčního transformátoru je vybaven olejovou jímkou na celý objem své olejové náplně.

EZ_1_3 EZ_1_4
Dispozice kontejneru 3 kV a 22 kV Vizualizace: Ing. Richard Lužný

V roce 2010 byly kontejnery 22 kV a 3 kV ve výrobním středisku Elektrizace železnic Praha a.s. v České Třebové osazeny elektrotechnologií, která je z větší části typovými výrobky Elektrizace železnic Praha a.s. Po realizaci elektrických vedení (silové obvody, řídící obvody) byly naprogramovány automaty a proběhly funkční zkoušky. Prototyp byl poté typově zkoušen (oteplovací zkoušky, zátěžové zkoušky, zkoušky klimatizace, zkouška funkce automatického hasícího systému). V rámci typových zkoušek byly prováděny i různé mechanické testy, například nakládka na železniční vůz, respektive silniční návěs.

Převozná kontejnerová měnírna je nyní nasazena v stabilní měnírně Hoštejn jako její náhrada. Její provoz je dosud bezporuchový.

Mezi další výhody převozné kontejnerové měnírny patří nezávislost na přepravním voze. Odpadají tak nutné prohlídky (minimálně po 7 letech), kdy je nutné přemístit převoznou měnírnu do depa kolejových vozidel k výměně ložiskového maziva železničního vozu.

Titulní obŕazek: Nasazení převozné kontejnerové měnírny ve stabilní měnírně Hoštejn, Foto: Ing. Richard Lužný

 

Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4
tel.: +420 296 500 111
fax: +420 296 500 700
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Internet: www.elzel.cz

 
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300
brady 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
banner_eltech

zbrojovka

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky