banner zse

Etm.cz - elektrotechnika on-line

Středa
12. 08. 2020
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů

Prostředky analýzy sítě a kompenzace jalového výkonu

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 02. květen 2011

kbh_1_titlV souvislosti s problematikou kvality a rostoucích cen elektrické energie a řešení problematiky jalového výkonu v průmyslových odběrech a výrobnách elektrické energie (zejména fotovoltaických) lze očekávat, že právě kompenzace jalového výkonu a prostředky a metody analýzy sítě a kvality elektřiny budou patřit do popředí zájmu mnohých návštěvníků.

 

 

Problematika analýzy sítě

S technologickým rozvojem se prakticky naplnila vize, kdy původně jednoúčelová měřidla elektrických veličin nahrazují miniaturní průmyslové počítače, digitalizující vstupní signály proudu a napětí a kalkulující s větší či menší přesností snad všechny myslitelné parametry sítě. Samozřejmostí je i detekce krátkodobých poklesů a překročení napětí (voltage sags and swells), zapínacích proudů (inrush currents) a přechodových jevů (transiensts). Tímto způsobem lze identifikovat prvotní příčiny (root causes) problémů v elektrických síti, vytipovat problematické spotřebiče a místa poruch.
Ne každá část sítě a každý spotřebič však vyžaduje takto sofistikované měření, ve většině případů se lze spokojit s umístěním datallogeru, který načítá hodnoty elektrické práce z impulsních výstupů původních elektroměrů. Je pochopitelně nežádoucí, aby se pro každý daný typ elektroměru využíval jiný softwarový produkt.
Řešení firmy Janitza, zcela zaslouženě nazývané holistické, zahrnuje:

  • širokou škálu přístrojů s vysokou variabilitou užití (od jednoduchých měření na nízkých napětích až po sledování kvality na hladinách vn, vvn s třídou přesnosti 0,2S),

  • prostředky sběru dat z měřidel s impulzními elektroměry,

  • elektroměry s protokolem Modbus TCP, TCP/IP pro integraci do místních sítí LAN

  • robustní softwarové řešení Gridvis pracujících nad databázemi MySQL a MS SQL, umožňující ukládat, spravovat a vyhodnocovat ze všech připojených měřidel.

Jak je naznačeno na přehledu, přístroje disponují rozhraním RS485 (dvouvodičovým), umožňující realizovat sériové sítě o délce až sedmi kilometrů s více než 250 instancemi.

kbh_1_1

Problematika řízení účiníku

Povinnost udržovat účiník svého odběrného místa v tzv. neutrálním pásmu 0,95ind až 1,00 je odběratelům a výrobcůmelektrické energie dobře známá. I přes to všechno, mnozí provozovatelé fotovoltaických elektráren v současnosti kromě jiného čelí potížím s dodržením neutrálního pásma, poněvadž v mnoha projektech tato problematika vůbec nebyla řešena. Obecně přijímaným paradigmatem byla skutečnost, že střídače pracují s účiníkem rovným jedné, což se však ve většině případů rozchází s praxí. Fotovoltaická výrobna je navíc komplexní systém a do výsledné bilance vstupují indukce a kapacity statických prvků sítě, zejména individuálních kompenzací, transformátorů a kabelových vedení vn.

Řízená dekompenzace spočívá v instalaci menší statické indukční zátěže pro kompenzaci kabelů VN a vyvážení induktivních a kapacitních reaktancí výrobna-transformátor a vedení. I potřeby dekompenzačních výkonů desítek kvar lze řešit pomocí několika stupňových dekompenzačních rozvaděčů.
Dispečerské řízení účiníku je ještě obtížnějším úkolem, neboť vyžaduje jednak vyřešení bilance jalového a činného výkonu vyplývající z povahy elementů sítě instalovaných ve výrobně (kabely, transformátory, kondenzátory) a jako další krok pak instalace takových zátěží, které budou reagovat dispečerské povely.

Pro účely regulace jalového výkonu na FVE nabízí KBH Energy s.r.o. provozovatelům a odborným firmám v elektrotechnice komplexní produkt. Instalací dekompenzačních rozvaděčů DEKOMP KBH RK FVE je možné:

  • 1. eliminovat přítomný kapacitní reaktivní výkon, a tím odstranit penalizaci ze strany rozvodných závodů. Návratnost opatření lze stanovit pomocí dosažených ekonomických výsledků instalace, obecně se pohybuje na úrovni jednoho roku a méně;

  • 2. realizovat dispečerské řízení účiníku instalace. Tato investice je u některých výroben mandatorní (vyžadována pro připojení výrobny k distribuční soustavě), provozovatel tedy vybírá z nejvýhodnější cenové nabídky soutěžících v tendru.

KBH Energy Pardubice

KBH Energy Pardubice je dlouholetým specialistou na kompenzaci jalového výkonu a řízení účiníku. Naše společnost vyrábí a dodává všechny klíčové komponenty kompenzačních rozvaděčů a poskytuje komplexní služby v oboru kompenzace (návrh, výroba, montáž, servis). Naše společnost dále zastupuje na našem trhu německého výrobce měřicích přístrojů Janitza a zabývá sedistribucí a implementací systémů měření elektrické energie, řízení čtvrthodinového maxima a sledování a vyhodnocování kvality u spotřebitelů a výrobců, odběratelů z vn a distributorů elektrické energie.

 

 
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300
brady 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
banner_eltech

zbrojovka

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky