banner zse

Etm.cz - elektrotechnika on-line

Středa
12. 08. 2020
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů

Měřidla v realitě liberalizovaného trhu

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel ZPA Smart Energy a.s.   
Pondělí, 26. duben 2010
meridla_zpa_titlNa počátku roku 2006 se dokončil proces liberalizace trhu oblasti výroby, přenosu a dodávek elektrické energie. Pro každého odběratele elektrické energie, nezávisle na velikosti jeho odběru se tak otevřely dveře k jiným obchodníkům s elektrickou energií. Formálně se každý odběratele stal tzv. oprávněným zákazníkem, kde výraz „oprávněný" zaručuje právo na výběr dodavatele. Pro hladký chod celé elektrifikační soustavy v tomto prostředí bylo nutné definovat role všech hráčů na poli výroby a dodávek elektřiny a spustit sofistikovanou softwarovou podporu pro chod energetického trhu.

Hlavní roli převzal Operátor trhu s elektřinou, jehož hlavním údělem je organizovat vztah mezi odběrateli, obchodníky, distributory a výrobci. Vznikly metodiky na řízení výroby podle odběrů, které jsou z části smluvených a zčásti odhadované. Nejsilnější váhu mají pochopitelně největší odběratelé, jako jsou velké průmyslové podniky a energetické společnosti, které však v liberalizovaném trhu stojí na stejné úrovni jako my, malí odběratelé. Toto tvrzení je trochu nadnesené, ale každý má možnost postavit se na roveň a fungovat v režimu velkých společností. To, že by to pro nás malé přineslo více škody než užitku je nasnadě.

Každý odběratel elektrické energie musí být měřen podle pravidel daných energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami. Měřená data ze všech odběrů se stékají v informačním systému operátora trhu, který je používá pro budoucí predikce. Za malé odběratele předává tyto informace ve velké většině distributor elektrické energie. Používá k tomu součet měření v dané lokalitě. Když v dané lokalitě všichni odběratelé odebírají energii od jednoho obchodníka, všechna data se sečtou a předává se sumární hodnota. Čistě teoreticky by stačilo změřit jednu hodnotu na přívodu lokality. Problém přichází, když si koncový zákazník zvolí jiného dodavatele elektrické energie. Tento odběr pak musí být definovaně změřen a hodnota oddělena od všech ostatních odběrů a předána zvlášť. Tento proces pochopitelně přináší větší nároky na měřící techniku, která musí být pro liberalizovaný trh připravena.

Měřící přístroje pro liberalizovaný trh
Vyhláška 218/2001Sb stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů z měření. Princip zmíněný v předchozím odstavci je závazný i pro lokální distribuční společnosti, které prodávají na svých lokalitách elektrickou energii svým zákazníkům. Musí tedy při změně dodavatele, na kterou má zákazník právo, zákazníka definovaným způsobem měřit a data předávat na OTE. Pro lokálního distributora je velmi užitečné detailně takového odběratele měřit, aby měl informace o jeho chování v síti. Ve velké většině fungují tito zákazníci v režimu přenesené zodpovědnosti za odchylku a proto i veškeré následky způsobené zejména nárazovými odběry padají na dodavatele. Ideálním měřidlem pro takováto měření je elektroměr z řady ZE 111/311.

meridla_zpa_1

Jde o digitální statické elektroměry, které mají implementovány ve své třídě naprosto výjimečné vlastnosti. Zejména jde o množství energetických registrů až ve 4 tarifech, odběr i dodávka. Pro detailní informace o chování odběratele je implementován zátěžový profil. Elektroměr má kapacitu paměti pro hodinový profil po dobu 18 měsíců. Nutností pro ukládání zátěžového profilu je zálohovaný reálný čas. Ten je zálohovaný interní baterií, která vydrží po dobu životnosti elektroměru. Další sofistikovanou funkcí, která je vázána na reálný čas, je záznamník událostí, kam se ukládají důležité události, jako jsou maximální hodnoty výkonu, ale i pokusy o napadení elektroměru jak hardwarovou, tak softwarovou cestou. Elektroměr má v registrech uloženu maximální hodnotu výkonu v dané integrační periodě (tedy vlastně el. práce) s časovou značkou a v záznamníku dalších deset nejvyšších hodnot této el. práce. To umožňuje distributorovi například vhodně dimenzovat distribuční soustavu a obchodníkovi nasmlouvat ideální limitní podmínky odběru. Elektroměry ZE 111 a ZE 311 mají schválení typu dle evropské směrnice MID, to znamená, že každý elektroměr, který vyjde z výrobní linky, je možné použít jako fakturační měřidlo bez dalšího ověřování v cejchovnách.

Dálkový sběr dat
Pro nasazení v systémech dálkového sběru dat v lokálních distribučních společnostech je možnost zapojení do komunikační infrastruktury přes RS485. Do takovéto sítě lze připojit řádově desítky, ve více segmentech až stovky elektroměrů a data odečítat na sběrném počítači. Pro sběr dat nabízí ZPA Smart Energy spolehlivý software ReadEn, který přes definované kanály vyčítá data a ukládá je do datových úložišť. Pro menší systémy jde o datové soubory, u větších systémů se používají SQL databáze. V software jsou také inventární informace o měřidle, příslušném odběrateli a umístění elektroměru. To umožňuje zjednodušit a zpřehlednit správu měřidel v distribuční společnosti.

meridla_zpa_2

V základní verzi ReadEn Lite je implementován komunikační driver pro elektroměry z produkce ZPA Smart Energy pro sběrnice RS485, M-Bus. Tyto lokální sběrnice mohou být připojeny přes převodníky na mobilní sítě GSM/GPRS a ReadEn tak může vyčítat data prakticky z libovolného místa na světě. Trial verze ReadEn Lite, se kterou můžete odečíst jeden elektroměr přes RS485 nebo také přes optickou hlavici je ke stažení na webových stránkách ZPA Smart Energy.
Verze ReadEn Pro je systém, který má velmi podobné uživatelské rozhraní jako jeho mladší a méně zkušený sourozenec, ale diametrálně odlišné jádro. Je stavěný na odečty řádově většího množství měřidel v multiutilitním prostření. Obsahuje komunikační drivery pro elektroměry, vodoměry, plynoměry a měřiče tepla. Lokální distribuční společnost tak může jedním systémem odečítat data ze všech měřidel v areálu. Rodina komunikačních driverů je velmi rozsáhlá a naši programátoři ji neustále doplňují. I přesto se může stát, že právě Vámi vybrané měřidlo nebude v seznamu k dispozici například z toho důvodu, že se jedná o úplně nový výrobek. Pak Vám komunikační driver na vybrané měřidlo zákaznicky do systému naimplementujeme. Další velmi důležitou vlastností je, že díky užití SQL pumpy se data z odečtů ukládají do centrální databáze. Veškeré další zpracování je pak i při velkých množstvích rychlé, jednoduché a přístupné z mnoha míst. Pro prohlížení a export dat dodáváme SQL datový prohlížeč.

meridla_zpa_3

AMI pro každého
Smart metering neboli AMM (Automated Meter Management) jsou témata, která v tuto chvíli hýbou světem měření energií. ZPA Smart Energy realizuje projekty pro velké energetické společnosti.
Na těchto projektech se díky jejich rozsahu a záběru více oborů podílí i partnerské firmy a vlastní realizace je velmi náročná. Pramení to z množství měřidel a náročných převodů dat do vyšších podnikových a fakturačních systémů. Pro menší lokální distribuční společnosti jde o řešení relativně nákladná a složitá. Právě pro ně je však určeno řešení sběru dat z elektroměrů přes sběrnice RS485 resp. M-Bus ve verzi ReadEn Lite a sběru dat ze všech dostupných měřidel ve verzi ReadEn Pro. Nasazením tohoto sběrného systému získáte kompletní přehled o energetických médiích ve vašem areálu, podklady pro fakturaci a efektivní správu Vašeho energetického hospodářství.

 
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300
brady 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
banner_eltech

zbrojovka

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky